Keiu Kuresaar

Miks õppida kunsti?

Uncategorized

Comments Closed


Share this post
keiu kuresaar maalid lillemaalid näitus kunstnik artist

Keiu Kuresaar Luunja näituse avamisel

Miks õppida kunsti?

• Käeline tegevus, nagu seda on joonistamine ja maalimine, stimuleerib ajutegevust.
• Joonistamine ja maalimine arendavad tähelepanu ja vaatlemisoskust, mis on vajalikud mõtlemise arendamiseks.
• Joonistamise ja maalimise kaudu õpitakse objekte võrdlema, aru saama nende mõõtmetest, proportsioonidest, vormidest, värvustest.
• Joonistamine ja maalimine on tihedalt seotud paljude teiste ainetega, nagu füüsika (valguse levimine), matemaatika (perspektiiv, geomeetria), anatoomia (inimeste ja loomade kujutamine), keemia (värvide koostis) jt.
• Kunstistuudios toetatakse õpilaste loovuse avaldumist ja arendamist, mis on vajalik igas eluvaldkonnas.
• Kunstiõpe sisaldab uurimist, probleemide lahendamist, katsetamist ja kavandamist.
• Kunstiteoseid analüüsides õpitakse tundma ja kriitiliselt hindama kogu meid tänapäeval ümbritsevat visuaalset maailma (sh disain, arhitektuur, erinevad keskkonnad, aga ka reklaamid, arvutimängud jms).
• Visuaalse ehk kunstikeele õppimine nõuab aega ja pühendumist, aga nagu iga uus omandatud võõrkeel avab see uue akna maailma.
• Kunsti kaudu saab õpilane väljendada mitmel moel oma mõtteid ja tundeid ning õppida tundma iseennast, märgata sarnasusi ja erinevusi kaaslastest, hindama isikupära ja kasvatada oma enesekindlust.

Kunstistuudiosse tulija ei pea oskama joonistada ja maalida, mida iganes selle oskamise all mõeldakse.
Kunstistuudios õpetatakse mõndasid nippe ja trikke, mida kunstnikud läbi ajaloo on kasutanud, et lihtsamini joonistama ja maalima õppida. Aga meistriks ei ole keegi sündinud ja virtuoosseks joonistajaks ja maalijaks saab ainult harjutades. Sama kehtib muusikas, spordis ja igas muus eluvaldkonnas.

Sügisel alustavad uued Keiu Kunstistuudio kunstikursused nii lastele kui täiskasvanutele Laagri Huvikoolis.

2-4.klassi õpilased 10.09.2019 kell 14.05-15.35

5-9.klassi õpilased 10.09.2019 kell 15.45-17.15

Täiskasvanutega alustame 17.09.2019 kell 18.00-19.30

Info ja registreerimine keiu.kuresaar@gmail.com